• Verslo asistentas – verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas

  Verslo asistentas - verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas

  Projekto pavadinimas: „Verslo asistentas – verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas“

  Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-030

  Projekto vertė: 1.008.722 Lt.
  Finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas ir Europos socialinis fondas
  Projekto trukmė: 2014 m. sausio mėn. – 2015 m. birželio mėn.

  Pareiškėjas: Viešoji įstaiga „Technopolis“.

  Registracija nemokamoms konsultacijoms

  Projekto partneriai:

  • Kauno PPA rūmai

  • VšĮ „Saulėtekio slėnis“

  • VšĮ „Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras“

  • Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

  • VšĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“

  • VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“

  • Asociacija „Slėnis Nemunas“

  Projekto esmė

  Viena svarbiausių verslumo plėtros sąlygų – inovacijomis, žiniomis pagrįsta ekonomika, gebėjimas kurti ir taikyti naujas žinias. Projektas skirtas Partnerių veiklos teritorijose stiprinti verslumo lygį, integruojant inovacijų paramos paslaugas, tobulinant esamą žinių ir technologijų sklaidos terpę, kuri skatintų besikuriančio ir veikiančio verslo bendruomenę aktyviau naudotis inovacijų paramos paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, jog vienas mažiausių verslumo lygių yra Marijampolės apskrityje, didžioji dalis veiklų bei teikiamų inovacijų paramos paslaugų konsultacijų paketo, kuris skatintų pradėti verslą bei plėsti turimą verslą, visų Partnerių kompetencijų pagalba bus teikiamas būtent Marijampolės apskrityje.

  Projekto tikslas – teikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą.

  Projekto uždavinys –teikti verslo poreikius atitinkančią geresnės kokybės informaciją ir paslaugas.

  Projekto įgyvendinimo metu partneriai:

  • Suorganizuos 5 informacinius renginius: po vieną Kaune (2014 m. kovo 5 d.), Marijampolėje (2014 m. kovo 12 d.), Vilniuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Informaciniai renginiai skirti verslumo skatinimui, kuriant naujus SVV subjektus bei inovacijų kultūros versle diegimui, antreprenerystės skatinimui, siekiant sukurti ir išsaugoti darbo vietas jau veikiančiuose subjektuose, skatinti visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą.

  • Vykdys konsultacijas, kurios leis ugdyti verslumo gebėjimus, užtikrinti inovacijų paramos paslaugų sklaidą bei gauti aukštos kokybės konsultacijas.

  Projekto teikiama nauda – verslios visuomenės bei verslumo kultūros formavimas, naujai įsteigtos įmonės bei sukurtos ir išsaugotos darbo vietos.

  Tikimasi, kad pasitelkus aukštos kokybės partnerių ekspertinį potencialą padidės susidomėjimas inovacijų paramos paslaugomis bei verslo kūrimu ir inovatyviu vystymu.

  Planuojami rezultatai:

  • įmonėse, kurios pasinaudojo suteiktomis paslaugomis, sukurtos naujos ir išsaugotos darbo vietos – 24;

  • įsteigti nauji SVV subjektai – 20.

  Kontaktai:
  Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis:
  Eglė Dorelaitė (8 343)53761, egle.dorelaite@chamber.lt
  (Marijampolė)
  Irma Taparauskienė (8 37) 229212, irma.taparauskiene@chamber.lt
  (Kaunas)

Skip to content