• Naujoviškų darbo vietų versle steigimo skatinimas ir darbo jėgos perkvalifikavimas teledarbui

  Projektas – „Naujoviškų darbo vietų versle steigimo skatinimas ir darbo jėgos perkvalifikavimas teledarbui“

  Nr. LT01.13.01.01.0130

  Projekto pareiškėjas Kauno technologijos universitetas.

  Projekto trukmė 2003.09.15 – 2004.10.15

  Projekto vadovas Virginija Limanauskienė

  Projekto svetainė http://proin.ktu.lt/teledarbas/

  Teledarbas yra darbo organizavimo ir atlikimo forma, naudojanti informacines technologijas, kai įdarbinti asmenys atlieka nuolatinį darbą ne darbdavio patalpose. Viena iš teledarbo atmainų yra telepaslaugų centrai, aptarnaujantys verslo klientus telefonu ir internetu. Informacijos pasiekiamumas leidžia pagerinti paslaugų ir darbo kokybę tik restruktūrizuotame ūkyje, pritaikytame naujoms technologijoms. Informacinės technologijos sudaro prielaidas naujiems darbo metodams ir naujoviškoms darbo vietoms sukurti.

  Projekto tikslai
  • Apmokyti verslininkus naudoti naujausias informacijos technologijas darbo organizavime, inicijuojant naujo tipo darbo vietų sukūrimą ir pažangių darbo metodų taikymą.

  • Palengvinti socialiai pažeidžiamų žmonių patekimą į darbo rinką, suteikiant jiems e.verslo, teledarbo žinių ir įgūdžių. Sukurti kvalifikacijos kėlimo programą ir teledarbo (e-verslo) organizavimo mokymo medžiagą verslininkui bei dėstytojui-mokytojui;

  • Sukurti persikvalifikavimo programą bei nuotolinio mokymo medžiagą bedarbiui, būsimam telepaslaugų centro darbuotojui.

  Projekto tikslinės grupės
  • Verslininkai, prisitaikantys prie naujų darbo sąlygų.

  • Darbo rinkos mokymo, perkvalifikavimo ir konsultavimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų darbuotojai.

  • Bedarbiai, auginantys vaikus iki 8 m., kitos socialiai pažeidžiamos grupės.

  Projekto veiklos kryptys
  • Patikslinti specifinius darbo rinkos poreikius e-verslui Lietuvoje ir Kauno regione, išanalizuoti jų patenkinimo galimybes projekto pajėgomis.

  • Parengti reikalavimus darbuotojų kompetencijai, sukurti mokymo programas ir mokymo medžiagą, parengti nuotolinio mokymo kursus.

  • Pristatyti parengtą metodiką verslininkams ir mokytojams-instruktoriams.

  • Apmokyti mokymo instruktorius ir surengti verslo įmonių vadovaujantiems darbuotojams kvalifikacijos kėlimo kursus.

  • Kauno moters užimtumo informacijos centro patalpose įsteigti mokomąjį telepaslaugų centrą.

  • Parengti persikvalifikavimo programą reguliariam teikimui tikslinėms grupėms.

  Projekto partneriai
  • Kauno technologijos universitetas

  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  • Kauno darbo birža

  • Kauno moters užimtumo informacijos centras

  Pageidaujantiems daugiau informacijos prašome kreiptis į Kauno technologijos universiteto, dėstytoją Virginiją Limanauskienę tel. (37) 300365 arba e-paštu: virga@soften.ktu.lt
  .

Skip to content