• Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektas. Tarptautinės verslo komunikacijos stiprinimas – EPIC 2013-1-PL1-LEO05-37888

  Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektas. Tarptautinės verslo komunikacijos stiprinimas – EPIC 2013-1-PL1-LEO05-37888

  Projekto trukmė: 2013/10/01 – 2015/09/30

  Projekto koordinatorius: Danmar computers (Lenkija)

  Projekto partneriai:

  • Semantica Ltd (UK)

  • Euro-Friend Change Management Consultancy (Vengrija)

  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva)

  • ELHUYAR ZUBIZE (Ispanija)

  • CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO „DANILO DOLCI“ (Italija)

  Pagrindinis projekto tikslas:

  Išbandyti naują komunikacijos audito schemą (Lenkijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir Italijoje), nustatyti ir pašalinti kalbinius ir kultūrinius barjerus, trikdančius tarptautinę prekybą, ir tokiu būdu didinti įmonių konkurencingumą.

  Pagrindiniai uždaviniai:

  • Išbandyti parengtas audito schemas, skirtas MVĮ (PL, LT, ES, IT).

  • Išplėsti ir įgyvendinti komunikacijos auditorių mokymo programą (4 šalyse ir 7 kalbomis).

  • Viešinti ir skatinti naudoti komunikacijos audito schemą.

  • Atrinkti ir apmokyti 40 komunikacijos auditorių keturiose partnerių šalyse.

  • Atlikti komunikacijos auditus 80 MVĮ – Lenkijoje (20), Lietuvoje (20), Ispanijoje – Baskų krašte (20) ir Italijoje (20).

  • Įvertinti pažangą ir pateikti ataskaitą

  Projekto poveikis

  Europos mažųjų ir vidutinių įmonių sektorius daugiausiai patiria bendravimo barjerų (žr. Elan ataskaita, 2007), susijusių su metiniais eksporto apyvartos nuostoliais (iki 11%). Pimlico ataskaita, paskelbta 2011 m. rudenį (http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/pimlico-full-report_en.pdf) rodo, kad vidutiniškai 16-25% padidėja MVĮ apyvarta, jeigu įgyvendinamos kalbos valdymo strategijos (Language Management Strategy). Komunikacijos audito diegimas galėtų padėti MVĮ gerinti savo konkurencingumą, ne tik „išgyventi“, bet ir plėsti eksportą.

  Be to, šis projektas gali padėti sukurti naujas – auditorių ir schemos vadovų darbo kategorijas.

Skip to content