• Socialinio verslo pradžios paskatos ir kūrimosi skatinimas Kauno apskrityje

  Projekto Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0018

  Projekto tikslas: skatinti socialinio verslo kūrimąsi per dvi pagrindines veiklas – socialinio verslo pradžios paskatas ir socialinio verslo kūrimosi skatinimą.
  Numatomos socialinio verslo pradžios paskatos:
  – Reikalingos įrangos suteikimas projekto metu susikūrusiems socialiniams verslams.
  – Individualios rinkodaros paslaugų konsultacijos projekto apimtyje susikūrusiems socialiniams verslams akceleratoriaus principu – numatoma suteikti 50 val. rinkodaros konsultacijų kiekvienam verslui.
  Socialinio verslo kūrimosi skatinimo veiklos:
  – Projekto ir programos pristatymai apskrities centruose – dalyviai supažindinami su socialinio verslo koncepcija, kūrimo formomis, geraisiais pavyzdžiais;
  – Socialinio verslo dirbtuvės („Hakatonas“) – dalyviams bus suteiktos dirbtuvės, kurių metu, su mentorių pagalba, dalyviai galės vystyti socialinio verslo idėjas, kurių pagrindu kursis socialiniai verslai.
  – Demo day renginys – išvystytų socialinio verslo idėjų pristatymo renginys, skirtas suburti suinteresuotas šalis ir skatinti socialinių verslų kūrimąsi.
  Projekto metu numatoma įsteigti ne mažiau kaip 15 socialinių įmonių.

  Projektas finansuojamas 2014−2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“.

  Projekto trukmė: 2020.01.29 – 2022.01.28

  Projekto vertė: 344.450 Eur

  Finansuojama iš Europos socialinio fondo

  Projekto vykdytojas:   

  Partneriai:
  VŠĮ Kaunas in
  VŠĮ Europos Socialinis Verslumo Ugdymo ir Inovatyvių Studijų Institutas

Skip to content