• Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo įrankiai (Bequal.app)

  „Erasmus+“ stažuotėje mokiniai gavo visapusiškos naudos

  Projekto pavadinimas: Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo įrankiai (Bequal.app)

  Projekto numeris: 2018-1-LT01-KA202-046939

  Projekto finansavimas: Erasmus+ programa

  Projekto koordinatorius: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  Projekto partneriai:

  • Institute of the Republic of Slovenia for VET
  • Agency for VET and Adult Education
  • Croatian Chamber of Trades and Crafts
  • Effebi Association
  • IDEC SA
  • University of Regensburg
  • European Association of Institutes for VET

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 spalis – 2020 rugsėjis

  Projekto tikslinė grupė: Profesinio mokymo įstaigos ir organizacijos, teikiančios profesinį rengimą ir mokymą; Įmonės, teikiančios pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje

  Projekto tikslas: Sukurti pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo sistemą (profesinio mokymo teikėjams ir įmonėms). Parengti 2 savęs įvertinimo klausimynus dėl pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo. Sukurti internetinę platformą, skirtą pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybei užtikrinti, naudojant įvairius išteklius, dokumentus, nuorodas, straipsnius, vaizdo įrašus. Sukurti dvi internetines profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą kokybės užtikrinimo priemones, profesinio mokymo paslaugų teikėjams ir įmonėms. Įdiegti „Bequal.app“ ženklelį įmonėms, įdarbinusioms mokymuisi darbo vietoje.

  Projekto rezultatai: Lyginamosios analizės metodika ir priemonės, du internetiniai lyginamosios analizės įrankiai, internetinė platforma

   

Skip to content