• Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje

  Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 01/02/2017– 31/01/2020

  Projekto „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ (angl. Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL)) aprašymas.

  Projekto numeris: 582951-EPP-12016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY

  Projekto vykdytojas: Latvijos nacionalinis švietimo centras (Latvija)

  Projekto partneriai – Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Valsts Izglitibas Satura Centrs (Latvijos nacionalinis švietimo centras), LR Izglitibas un Zinatnes Ministrija (Latvijos Švietimo ir mokslo ministerija), Baltic Bright (Latvija), Latvijas Tirdzniecibas un Rupniecibas Kamera (Latvijos prekybos ir pramonės rūmai), Tartu Kutsehariduskeskus (Tartu VET centras Estijoje), Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu (Jyvaskyla taikomųjų mokslų universitetas) (Suomija).

  Projekto tikslas – skatinti įmonių meistrų profesinį tobulėjimą profesinio mokymo įstaigų mokinius mokyti darbo vietoje, bendradarbiaujant ir mokantis Europos Sąjungos bei regioniniu lygmeniu; stiprinti bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo įstaigų, socialinių partnerių ir mažų bei vidutinio dydžio įmonių.

  Projekto uždaviniai: išbandyti profesinio tobulinimosi modelį, skirtą įmonių meistrams; vykdyti jungtinius meistrų iš trijų Baltijos valstybių – Latvijos, Estijos ir Lietuvos mokymus.

  Projekto tikslinė grupė: įmonių meistrai, profesinio mokymo įstaigos, jų vadovai ir mokytojai, įmonės bei kiti darbuotojai įtraukti į mokymą darbo vietoje, valdžios atstovai, socialiniai partneriai ir suinteresuotosios šalys dalyvaujančios mokyme darbo vietoje.

  Projekto rezultatai: parengta jungtinė įmonių meistrų mokymo programa ir metodinė medžiaga, apmokyti 800 meistrų trijose šalyse, naujas Baltijos politinio dialogo lygmuo dėl meistrų mokymo darbo vietoje.

  Projekto vadovė: Aušra Misonė, Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė, ausra.misone@chamber.lt
  , tel. (8 37) 206 679.


  2019 01 04

  Organizuojamas pirkimas apklausos būdu

  Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas:

  Projekto „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ (angl. Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL), Nr. 582951-EPP-12016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY video klipas.

  Projekto trukmė- 01/02/2017– 31/01/2020.

  Nuo 2019 m. vasario mėn. 1 d. iki 2019 m. balandžio 1 d. parengti 10 minučių video apie projekto  mokymų naudą ir reikšmę ES, Lietuvos, Latvijos, Estijos kontekstuose.

  Kitos sąlygos:

  • filmavimas užsakovo nurodytose įmonėse, sutartu laiku visoje Lietuvoje (mažiausiai 3 įmonės);
  • 9 video siužetų parengimas soc. tinklui Facebook (siužetas ir trukmė derinama su užsakovu);
  • 1 filmavimas Rygoje vasario 19d. arba 20 d. (derinama su užsakovu);
  • interviu filmavimas su projekto koordinatoriais (derinama su užsakovu);
  • profesionalus vertimas į anglų kalbą ir video klipo subtitravimas;
  • scenarijaus parengimas;
  • reprezentacinio filmo montavimas, įtraukiant animuotus grafinius elementus;
  • filmuojama ne mažesne nei Full HD raiška, 50 kadrų per sekundę;
  • interviu turi būti filmuojami ne mažiau nei 2 kameromis;
  • filmuojant naudojamas vaizdo stabilizatorius, dronas;
  • vaizdas ir garsas įrašomas profesionalia technika, atitinkančia TV standartus;
  Pasiūlymą dėl kainos ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus (gyvenimo aprašymą, nuorodas į atliktus darbus) siųsti el.paštu ausra.misone@chamber.lt iki  sausio 21 d.

  Pirkimų organizatorius: Projekto vadovė Aušra Misonė, Švietimo ir mokslo sk.vadovė, ausra.misone@chamber.lt, tel.: 8 37 206679.


  2018 12 03

  Pasibaigė antrasis įmonių meistrų ir profesijos mokytojų (tutorių) mokymų etapas

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su partneriais įgyvendina projektą „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ (angl. Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL)) (toliau – Projektas). Projekto tikslas – skatinti įmonių meistrų profesinį tobulėjimą, mokant profesinio mokymo įstaigų mokinius darbo vietoje. Projekto metu parengta Tutorių mokymo programa, pagal kurią organizuojami 300 įmonių meistrų ir profesijos mokytojų mokymai.

  Pirmajame etape, kuris vyko 2017 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais, buvo apmokyti 54 įmonių meistrai ir profesijos mokytojai. Antrajame etape, 2018 m. kovo – spalio mėnesiais, buvo planuota apmokyti 246 įmonių meistrus ir profesijos mokytojus.

  Programos metu dalyviai buvo supažindinti su mokymo darbo vietoje principais, tokią mokymo formą reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos kvalifikacijų sandara. Dalyviams buvo pateikiami sėkmingi ir nesėkmingi pameistrystės vykdymo pavyzdžiai. Praktinių užduočių metu buvo dirbama individualiai, poromis ir grupėse. Praktinės užduotys buvo orientuotos į problemų sprendimą visuose trijuose pameistrystės etapuose, bendraujant įmonės atstovams su mokymo centro atstovu, pameistrio su įmone, pameistrio su mokymo įstaiga. Programos dalyviai buvo mokomi teikti informaciją, suprasti grįžtamojo ryšio, reikalingų dokumentų pildymo svarbą. Programos tikslas – supažindinti su naujais profesinio mokymo metodais, siekiant efektyviau panaudoti jaunų asmenų potencialą bei jų efektyvesnį įtraukimą į darbo rinką.

  Antrojo etapo dviejų dienų įmonių meistrų ir profesijos mokytojų (tutorių) mokymai vyko:

  • 2018 m. kovo 22-23 d. Marijampolės profesinio rengimo centre, mokymuose apsilankė 21 dalyvis ;
  • 2018 m. kovo 27-28 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre, mokymuose apsilankė 18 dalyvių  ;
  • 2018 m. kovo 28-29 d. Alytaus profesinio rengimo centre, mokymuose apsilankė 19 dalyvių;
  • 2018 m. balandžio 4-5 d. VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre, mokymuose apsilankė 14 dalyvių;
  • 2018 m. balandžio 5-6 d. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje, mokymuose apsilankė 29 dalyviai;
  • 2018 m. balandžio 17-18 d. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre, mokymuose apsilankė 18 dalyvių.
  • 2018 m. spalio 2-9 d. Elektrėnų  profesinio mokymo centre, mokymuose apsilankė 19 dalyvių  ;
  • 2018 m. spalio 3-10 d. Klaipedos turizmo mokykla, mokymuose apsilankė 20 dalyvių;
  • 2018 m. spalio 10 – 11 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, mokymuose apsilankė 17 dalyvių;
  • 2018 m. spalio 17-24 d. Utenos regioniniame profesinio mokymo centre, mokymuose apsilankė 32 dalyviai;
  • 2018 m. spalio 18 – 24 Šiaulių profesinio rengimo centre, mokymuose apsilankė 23 dalyvių.
  • 2018 m. lapkričio 6 – 7 d Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje, mokymuose apsilankė 28 dalyviai bei Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.

   

  Mokymų metu, Lietuvoje buvo apmokyti 312 meistrų iš įmonių ir profesijos mokytojų. Mokymų dalyviai ne tik įgijo naujų žinių, bet, dalyvaudami projekto tyrėjų iš Suomijos pateikiamose apklausose, prisidėjo prie rekomendacijų pameistrystės mokymo modelio stiprinimui Lietuvoje, rengimo.


  2019 01 03

  Pameistrystės darbo sutartis nesudarius mokymo sutarties

  Nuo 2019 01 01 įsigaliojo Darbo kodekso nuostatos. Pagal jas:

  1. Sudarydamas pameistrystės darbo sutartį, darbdavys privalo parengti neformaliojo mokymo programą visam pameistrystės darbo sutarties galiojimo laikotarpiui. Dalyvaujant šioje mokymo programoje, pameistrio įgyjamos kompetencijos, jų įgijimo būdai, mokymo dalykai, mokymosi trukmė, rezultatai ir kitos esminės nuostatos įtraukiamos į pameistrystės darbo sutartį. Pameistrystės darbo sutarties galiojimo metu mokymo programa gali būti keičiama tik šalių susitarimu.

  2. Darbdavys turi teisę sudaryti tokią darbo sutartį su tuo pačiu asmeniu ne anksčiau kaip praėjus trejiems metams po prieš tai galiojusios pameistrystės darbo sutarties pasibaigimo. Pažeidus šiuos reikalavimus, laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis.

  3. Vienam darbdaviui tuo pačiu metu galiojančių pameistrystės darbo sutarčių skaičius negali viršyti vieno dešimtadalio visų galiojančių jo darbo sutarčių skaičiaus.

  4. Darbo sutarties šalys, sudarydamos pameistrystės darbo sutartį, gali sutarti dėl darbdavio patiriamų mokymo išlaidų atlyginimo. Tokiame susitarime nurodoma, kokios yra darbdavio patiriamos mokymo išlaidos ir kokia yra jų (paslaugų, medžiagų ir kita) vertė. Tokioms išlaidoms atlyginti gali būti skiriama ne daugiau kaip dvidešimt procentų pameistrio darbo užmokesčio per mėnesį. Mokymo išlaidų atlyginimas išdėstomas tolygiai per visą pameistrystės darbo sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu darbo santykiai pasibaigia prieš pameistrystės darbo sutarties terminą, darbdavys neturi teisės reikalauti atlyginti mokymo išlaidų po darbo santykių pasibaigimo.

  5. Be šiame kodekse numatytų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų, pameistrystės darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta prieš terminą pameistrio rašytiniu pareiškimu įspėjus darbdavį prieš penkias darbo dienas ir darbdavio iniciatyva – įspėjus pameistrį prieš dešimt darbo dienų.

  6. Darbdavys privalo skirti mokymo programos vadovu kompetentingą savo darbuotoją, kuris vadovauja mokymo procesui, prižiūri, kaip atliekama darbo funkcija, pataria pameistriui ir jį konsultuoja.


  2019 01 07

  Kompensacijos darbdaviams

  Praėjusių metų pabaigoje priimtos Užimtumo įstatymo pataisos, kuriomis apibrėžiamos kompensacijos darbdaviams, vykdantiems profesinį mokymą pagal pameistrystės formą.

  Įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje numatoma:

   „2. Darbdaviams, vykdantiems profesinį mokymą pagal pameistrystės formą, nurodytiems šio straipsnio 1 dalyje, kurie pagal pameistrystės darbo sutartį įdarbino Užimtumo tarnybos siųstus asmenis, jų rašytiniu prašymu kompensuojama 40 procentų darbo užmokesčio, nurodyto įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo sutartyje, dalies, neviršijančios vieno Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, ir nuo šios darbo užmokesčio dalies apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalis. Jeigu įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo sutartis sudaryta ne visam darbo laikui arba jis dirbo ne visą mėnesio darbo laiką, kompensuojamas darbo užmokesčio dydis skaičiuojamas už faktiškai dirbtą laiką pagal apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą valandinį atlygį, neviršijantį vieno Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto minimaliojo valandinio atlygio dydžio ir nuo jo apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalį.“


  2019 01 09

  Kaip bus organizuojama pameistrystė

  Švietimo ir mokslo ministerija parengė ir pateikė išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Pameistrystės forma organizuojamo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

  Nutarimo projekto tikslas yra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 14 d. priimtomis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo nuostatomis, nustatyti pameistrystės forma organizuojamo profesinio mokymo tvarką.

  Profesinio mokymo įstatymo 19 straipsnyje nustatyta, kad profesinis mokymas organizuojamas mokykline ir pameistrystės formomis. Profesinio mokymo įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad mokymas pameistrystės forma gali būti organizuojamas tiek pagal formaliojo, tiek pagal neformaliojo profesinio mokymo programas Vyriausybės nustatyta tvarka. Įgyvendinant nurodytą nuostatą, yra parengtas ir teikiamas derinti Nutarimo projektas.

  Nutarimo projektu siekiama sudaryti palankias teisines sąlygas profesinio mokymo, organizuojamo  pameistrystės forma, spartesnei plėtrai ir galimybei kvalifikacijos siekiantiems mokiniams didesnę mokymo dalį mokytis realioje darbo vietoje, taip padidinant rengiamų kvalifikuotų darbuotojų kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams ir greitesnį bei sklandesnį jų perėjimą iš mokymosi į darbą.

  Taip pat Nutarimo projektu siekiama užtikrinti pameistrystės forma organizuojamo profesinio mokymo kokybę,  įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kurioms profesinis mokymas nėra pagrindinė veikla, ūkininko ūkiams, kurie kartu su mokymo įstaiga įgyvendina formaliojo ar neformaliojo mokymo programas pameistrystės forma, nustatant reikalavimus turimiems žmonių ir materialiesiems ištekliams. Už profesinio mokymo, įgyvendinamo mokymo įstaigose, kokybę atsakingos mokymo įstaigos, dalyvaujančios įgyvendinant pameistrystę, o už praktinio mokymo įgyvendinimą realioje darbo vietoje – atitinkamos įmonės, organizacijos, ūkiai ir pan.

  Nutarimo projektu, siekiant atliepti darbo rinkos poreikius, planuojant priėmimą į darbo rinkai šiuo metu paklausiausias profesinio mokymo programas, nustatoma, kad sektoriniai komitetai įvertina pameistrystės forma organizuojamo mokymo apimtis darbdavio ar darbdavių konsorciumo veiklą atitinkančiame ūkio sektoriuje ir priima sprendimą dėl galimybių vykdyti valstybės finansuojamą pameistrystės forma organizuojamą mokymą.

  Nutarimo projektas bus taikomas profesinio mokymo teikėjams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti formalųjį ir (arba) neformalųjį per mokymą.

  Priėmus nutarimą, bus keičiamas Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo iki šio Nutarimo įsigaliojimo buvo reglamentuojamas pameistrystės forma organizuojamas profesinis mokymas.

  LRV pameistrystės nutarimas


   

Skip to content