• Kaišiadorių miesto gyventojų (pabėgėlių) socialinės atskirties mažinimas, stiprinant socialinius ryšius bendruomenėje

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-04 – 2021-06-04.

  Projekto vykdytojas: VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra.

  Projekto partneris: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

  Projekto biudžetas: 10.566,19 Eur, iš kurių 9.519,43 Eur – ES lėšos.

  Finansavimo sutartis pasirašyta su Europos socialinio fondo agentūra.

   

  Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas pabėgėlių integracijai, suteikiant reikiamas žinias apie socialinę, kultūrinę ir darbo aplinką Kaišiadorių mieste bei įtraukiant vietos gyventojus į pabėgėlių integracijos procesus Kaišiadorių mieste.

  Projektu bus siekiama išspręsti keletą problemų:

  • gyventojų skaičiaus mažėjimą Kaišiadorių mieste,
  • nepakankamą finansavimą nevyriausybiniam sektoriui, sprendžiant bei prisidedant prie socialinių problemų prevencijos,
  • nepakankamą socialinę atskirtį patiriančių gyventojų įtraukimą į visuomeninį gyvenimą.

  Šios problemos nulėmė projekto įgyvendinimą, kurio metu socialinę atskirtį patiriantys asmenys (pabėgėliai) gaus informaciją apie socialines paslaugas, gyvenimo ir darbo sąlygas Kaišiadorių mieste, bus įtraukti į kultūrinę veiklą, turės galimybę dalyvauti bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų veikloje, o taip pat projektu bus skatinama savanoriška veikla, siekiant, kad gyventojai aktyviai dalyvautų sprendžiant miestui aktualias problemas.

  Projekto metu bus vykdomos 2 pagrindinės veiklų grupės:

  1. Renginių pabėgėliams ir bendruomenėms organizavimas:
  2. Grupinė konsultacija tikslinei grupei apie prieinamas socialines paslaugas Kaišiadorių mieste;
  3. Renginiai „Kultūrų pažinimas“ (4 val renginys tema „Kaišiadorių miesto istorija ir kultūra“; 4 val. įvairių tautų vakaronė);
  4. Socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimo renginys.
  5. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas:
  6. Lankstinukai „Gyvenimo ir darbo sąlygos Kaišiadorių mieste“;
  7. Lankstinukai apie pabėgėlius visuomenei lietuvių kalba;
  8. Informacinis filmukas;
  9. Informacija interneto svetainėse; vieša grupė Facebook platformoje.

  Į projekto veiklas bus įtrauktos besiribojančių teritorijų vietos veiklos grupės – Kaišiadorių rajono, Kauno rajono, Jonavos ir Prienų rajonų – jų atstovai bus kviečiami dalyvauti projekto metu organizuojamuose renginiuose, taip pat jie bus kviečiami įsitraukti į viešą Facebook grupę, skirtą informacijai apie pabėgėlių integraciją, gyvenimo ir darbo sąlygas Kaišiadorių mieste, darbo pasiūlymus Kaišiadorių mieste, kitas socialines paslaugas, teikiamas pabėgėliams.

Skip to content