• Individualizuotas požiūris į mokymąsi darbo vietoje (ILP4WBL)

  Erasmus+ projektas supažindino su Pietų Europos virtuve

   

  Projekto pavadinimas: Individualizuotas požiūris į mokymąsi darbo vietoje (ILP4WBL)

  Projekto numeris: 2018-1-LV01-KA202-047004

  Projekto finansavimas: Erasmus+ programa

  Projekto koordinatorius: Valsts izglītības satura centrs

  Projekto partneriai:

  • SIA Baltic Bright
  • Ogres Technikums
  • WINNOWA
  • Kaunas Technical VET centre
  • OMNIA The Joint Authorithy of Education in Espoo region
  • Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 rugsėjis – 2020 rugpjūtis

  Projekto tikslinė grupė: Profesinio mokymo įstaigos ir organizacijos, teikiančios profesinį rengimą ir mokymą; Įmonės, teikiančios pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje

  Projekto tikslas: Gerinti profesinio rengimo profesijos mokytojų ir WBL meistrų gebėjimus naudoti individualų požiūrį, individualių mokymosi planų rengimą ir įgyvendinimą pameistriams. Rinkti, apibūdinti ir dalintis 3 šalių patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, naudojant WBL individualų mokymosi planą.

  Projekto nauda: Gebėjimai planuoti ir naudoti individualųjį mokymo planavimąi profesinio mokymo sistemoje ir įmonėse. Daugiau vienodumo ir žingsnių siekiant 3-ių šalių tarpinstitucinių susitarimų, taigi – palengvintas tarpvalstybinių mobilumo procesas, skaidrumas ir ILP pripažinimas tarp Lietuvos, Latvijos ir Suomijos. Praktinė patirtis dirbant su ILP skirtinguose sektoriuose.


  2018 m. spalio 15-16 dienomis Rygoje (Latvijoje) vyko pirmasis tarptautinis projektinis susitikimas, kuriame dalyvavo projekto partneriai iš Valsts Izglitibas Satura Centrs – Latvijos,  Lansirannikon Koulutus OY (WINNOVA)- Suomijos, Ogres technikums – Latvijos, Baltic Bright, Sabiedriba ar Ierobezotu Atbildibu – Latvijos, Espoon  Seudun Koulutuskuntayhtyma Omnia– Suomijos ir du partneriai iš Lietuvos – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Kauno technikos profesinio mokymo centro. Susitikimo metu visos institucijos pristatėme savo veiklas ir pasiekimus pameistrystės srityje, numatėme artimiausius tikslus ir  veiklas iki sekančio projektinio susitikimo, kuris vyks Kaune 2019 metų balandžio 3-4 dienomis.

Skip to content