• Individualizuotas požiūris į mokymąsi darbo vietoje (ILP4WBL)

  Erasmus+ projektas supažindino su Pietų Europos virtuve

   

  Projekto pavadinimas: Individualizuotas požiūris į mokymąsi darbo vietoje (ILP4WBL)

  Projekto numeris: 2018-1-LV01-KA202-047004

  Projekto finansavimas: Erasmus+ programa

  Projekto koordinatorius: Valsts izglītības satura centrs

  Projekto partneriai:

  • SIA Baltic Bright
  • Ogres Technikums
  • WINNOWA
  • Kaunas Technical VET centre
  • OMNIA The Joint Authorithy of Education in Espoo region
  • Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 rugsėjis – 2020 rugpjūtis

  Projekto tikslinė grupė: Profesinio mokymo įstaigos ir organizacijos, teikiančios profesinį rengimą ir mokymą; Įmonės, teikiančios pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje

  Projekto tikslas: Gerinti profesinio rengimo profesijos mokytojų ir WBL meistrų gebėjimus naudoti individualų požiūrį, individualių mokymosi planų rengimą ir įgyvendinimą pameistriams. Rinkti, apibūdinti ir dalintis 3 šalių patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, naudojant WBL individualų mokymosi planą.

  Projekto nauda: Gebėjimai planuoti ir naudoti individualųjį mokymo planavimąi profesinio mokymo sistemoje ir įmonėse. Daugiau vienodumo ir žingsnių siekiant 3-ių šalių tarpinstitucinių susitarimų, taigi – palengvintas tarpvalstybinių mobilumo procesas, skaidrumas ir ILP pripažinimas tarp Lietuvos, Latvijos ir Suomijos. Praktinė patirtis dirbant su ILP skirtinguose sektoriuose.


  2019 04 19

  Parengti Lietuvos, Latvijos ir Suomijos aprašai

  Pranešame naujieną, kad jau yra parengti Lietuvos, Latvijos, Suomijos šalių aprašai ir geroji patirtis planuojant individualų mokymą (pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje atvejams). Aprašai pateikiami priede.

  Rūmų vykdomo šio projekto tikslas – gerinti profesinio rengimo profesijos mokytojų ir WBL meistrų gebėjimus pritaikant individualų požiūrį, rengiant ir įgyvendinant individualius mokymosi planus pameistriams. Jo įgyvendinimo metu numatyta rinkti, apibūdinti ir dalintis trijų – Suomijos, Latvijos ir Lietuvos – šalių patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, naudojant WBL individualų mokymosi planą. Tai leis palengvinti tarpvalstybinių mobilumo procesą ir individualaus mokymo pripažinimą tarp Lietuvos, Latvijos ir Suomijos.


  2019 04 15

  Projekto sklaida parodoje

  Specializuotos statybos ir namų įrangos parodos „Namų pasaulis“ metu rūmų stendo lankytojams buvo pristatytas projektas „Individualizuotas požiūris į mokymąsi darbo vietoje (ILP4WBL)“. Stende dirbusios projekto komandos narės Aušra Misonė ir Greta Šimukauskaitė pristatė projekto naudas gerinant profesinio rengimo profesijos mokytojų ir WBL meistrų gebėjimus naudoti individualų požiūrį, individualių mokymosi planų rengimą ir įgyvendinimą pameistriams.

  2019 04 10

  Vaizdo įrašas apie programą: https://youtu.be/v9EzKcO1NZw


  2019 04 04

  2019 m. balandžio 3-4 dienomis Kaune vyko antrasis tarptautinis projekto susitikimas. Susitikimo metu aptartas pirmasis rezultatas – Lietuvos, Latvijos, Suomijos šalių aprašai ir geroji patirtis planuojant individualų mokymą (pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje atvejams). Šių aprašų pagrindu bus rengiama mokymo programa (profesijos mokytojams ir įmonių meistrams). Už programos parengimą atsakingi Suomijos partneriai. Spalio mėn. numatomi pilotiniai mokymai.


  2019 03 27

  Rengiami Lietuvos, Latvijos ir Suomijos aprašai

  Rūmų vykdomo projekto tikslas – gerinti profesinio rengimo profesijos mokytojų ir WBL meistrų gebėjimus pritaikant individualų požiūrį, rengiant ir įgyvendinant individualius mokymosi planus pameistriams.  Jo įgyvendinimo metu numatyta rinkti, apibūdinti ir dalintis trijų – Suomijos, Latvijos ir Lietuvos –  šalių patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, naudojant WBL individualų mokymosi planą. Tai leis palengvinti tarpvalstybinių mobilumo procesą ir individualaus mokymo pripažinimą tarp Lietuvos, Latvijos ir Suomijos.

  Šiuo metu rengiami Lietuvos, Latvijos, Suomijos šalių aprašai ir geroji patirtis planuojant individualų mokymą (pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje atvejams).

  2018 m. spalio 15-16 dienomis Rygoje (Latvijoje) vyko pirmasis tarptautinis projektinis susitikimas, kuriame dalyvavo projekto partneriai iš Valsts Izglitibas Satura Centrs – Latvijos,  Lansirannikon Koulutus OY (WINNOVA)- Suomijos, Ogres technikums – Latvijos, Baltic Bright, Sabiedriba ar Ierobezotu Atbildibu – Latvijos, Espoon  Seudun Koulutuskuntayhtyma Omnia– Suomijos ir du partneriai iš Lietuvos – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Kauno technikos profesinio mokymo centro. Susitikimo metu visos institucijos pristatėme savo veiklas ir pasiekimus pameistrystės srityje, numatėme artimiausius tikslus ir  veiklas iki sekančio projektinio susitikimo, kuris vyks Kaune 2019 metų balandžio 3-4 dienomis.

Skip to content