Rūmų atstovai darbo grupėse

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovų darbo grupėse, komisijose, tarybose sąrašas

Darbo grupės pavadinimas Atstovo vardas, pavardė, pareigos
Nacionalinis lygmuo
Darbo grupė su smulkaus verslo apmokestinimu susijusiems klausimams nagrinėti prie Finansų ministerijos Narė - Vaida Butkuvienė, Kauno PPAR viceprezidentė, Kauno finansininkų klubo pirmininkė, UAB „Aurita“ vadovė
Lietuvos SVV taryba Narys - Zigmantas Dargevičius, Kauno PPA rūmų viceprezidentas, UAB „Liuks“ generalinis direktorius
Geresnio reguliavimo priežiūros komisija prie Ūkio ministerijos Narys - Zigmantas Dargevičius, Kauno PPAR viceprezidentas, UAB „Liuks“ generalinis direktorius; pakaitinis – Andrius Verbyla, Kauno PPA rūmų kancleris
Tarpžinybinė komisija kovai su korupcija koordinuoti prie Teisingumo ministerijos Evaldas Rapolas, Kauno PPA rūmų tarybos narys, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai" partneris
Centrinis profesinis komitetas prie Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Narė - Aušra Misonė, Kauno PPA rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė
Profesinių mokymo įstaigų infrastruktūros plėtros projektų vykdymas prie Švietimo ir mokslo ministerijos Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB „Novameta" valdybos pirmininkas
Studijų kokybės vertinimo centro Aukštųjų mokyklų studijų programų vertinimo ekspertai

Deleguoti kandidatai į tarptautines ekspertų grupes studijų programų kokybės vertinimui:

Evaldas Rapolas, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ advokatas, Kauno PPA rūmų tarybos narys

Evelina Jasaitė, UAB „SDG" teisės departamento vadovė

Rūta Jasienė, UAB „SDG grupė" personalo ir komunikacijos direktorė

Rūta Klimašauskienė, UAB „Alfa idėjos ir technologijos" mokymų grupės vadovė

Saulius Davainis, VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Socialinės veiklos skyriaus vadovas

Valentina Bereznaja-Demidenko, Jonavos rajono Socialinių paslaugų centro direktorė

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Narė - Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo savivaldos koordinatorė
Tautinio paveldo produktų taryba prie Žemės ūkio ministerijos Narys – Vytas Čičelis, Kauno PPA rūmų viceprezidentas, UAB „Dinaka" direktorius
Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkurso paraiškų vertinimo komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Narė - Fausta Šeputytė, Kauno PPAR tarybos narė, UAB „Metga" generalinė direktorė
Nemuno upių baseinų rajono koordinavimo taryba prie Aplinkos apsaugos ministerijos Narys - Valdas Paulauskas, UAB „Hidrosta" gen. direktorius
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto taryba Narys - Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB „Novameta" valdybos pirmininkas
Aleksandro Stulginskio universiteto taryba Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB „Novameta" valdybos pirmininkas
Aleksandro Stulginskio universiteto patariamoji kolegija Vaida Butkuvienė, Kauno PPAR viceprezidentė, Kauno finansininkų klubo pirmininkė, UAB „Aurita" vadovė
VMI i.SAF-T informacinės sistemos (projekto) įgyvendinimo darbo grupė

Nariai:

Kęstutis Skrodenis, UAB „Softera“ verslo informacinių sistemų konsultantas

Žydra Visockienė, UAB „SDG group“ finansų direktorė

Regioninis lygmuo
Kauno regiono plėtros taryba Narys - Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas.
Kauno regiono plėtros agentūra Atstovė - Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo savivaldos koordinatorė
Kauno technologijos universiteto Verslo taryba Narys - Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas
Kauno regiono muitinės konsultacinio komiteto pakomitetis prie Kauno teritorinės muitinės

Nariai:

Edmundas Cylikas, Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadybininkas

Audronė Gataveckienė, UAB „Marijampolės pieno konservai“ vyr. deklarantė

Kauno regiono plėtros plano iki 2020 m. koordinavimo konsultacinė darbo grupė. Rūmai yra socialinių – ekonominių partnerių koordinatorius. Narė - Vera Mileikienė, verslo plėtros skyriaus vadovė
Marijampolės regiono plėtros 2014–2020 m. darbo plano rengimo grupė Narė - Danutė Liukinevičienė, Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo direktorės padėjėja
Vietinis (savivaldybių) lygmuo
Verslo taryba prie Kauno miesto savivaldybės

Pirmininkas - Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB „Novameta" valdybos pirmininkas.

Nariai:

Zigmantas Dargevičius, Kauno PPA rūmų viceprezidentas, UAB „Liuks“ generalinis direktorius

Vytas Čičelis, Kauno PPA rūmų viceprezidentas, UAB „Dinaka“ direktorius

Algimantas Anužis, Kauno PPA rūmų tarybos narys, UAB „Kauno švara“ valdybos narys

Olga Grigienė, Kauno PPA rūmų generalinė direktorė

Šakių rajono Verslo taryba

Pirmininkas - Arūnas Tarnauskas, UAB „Gulbelė" direktorius, Šakių atstovybės vadovas, Kauno PPA rūmų tarybos narys

Nariai:

Rasita Grincevičienė, UAB „Jundula“ direktorė

Edmundas Rinkevičius, UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“ direktorius

Loreta Valaitienė, UAB „Lauksva“ direktorė

Prienų rajono Verslo taryba

Pirmininkė - Lina Padvaiskienė, UAB „Ekofrisa" direktorė

Nariai:

Valdas Paulauskas, UAB „Hidrosta" gen. direktorius

Vytautas Silevičius, Kauno PPA rūmų narys, UAB „Doletos langai" akcininkas

Vaclovas Sinkevičius, Kauno PPA rūmų narys, VšĮ „Krašto vitrina" vadovas

Aleksoto vietos veiklos grupė Narys - Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB „Novameta" valdybos pirmininkas
Žaliakalnio vietos veiklos grupė Narys - Zigmantas Dargevičius, Kauno PPA rūmų viceprezidentas, UAB „Liuks" generalinis direktorius
Šakių miesto vietos veiklos grupė

Nariai:

Rasita Grincevičienė, UAB „Jundula“ direktorė

Audrius Mockaitis, UAB „Audrokesta“ direktorius

Simonas Valaitis, UAB „Lauksva“ vadybininkas

Jonavos miesto vietos veiklos grupė Atstovė - Dalia Sinkevičienė, Kauno PPA rūmų Jonavos filialo direktorė
Kėdainių miesto vietos veiklos grupė Atstovas – Dainius Cibulskis, AB „Nordic Sugar“ direktorius
Kauno moters užimtumo informacijos centras Narė - Loreta Purvainienė, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai" Verslo paslaugų vadovė.
Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atvirtos prieigos centro Kauno apskrities teritorijoje (STEAM – AP) valdymo komitetas ir darbo grupė Narė - Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo savivaldos koordinatorė
Kauno - Grenoblio susigiminiavusių miestų komitetas Narys - Aivaras Knieža, Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyrius vadovas
Darbo ginčų nagrinėjimo komisijos prie Valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus

Narės:

Evelina Jasaitė, UAB „SDG“ teisės departamento vadovė

Jūratė Jankauskienė, UAB „SDG“ konsultacijų departamento auditorė – ekspertė

Rūta Jasienė, UAB „SDG grupė“ personalo ir komunikacijos direktorė

Lina Vaitkevičienė, UAB „SDG“ konsultacijų departamento direktorė – ekspertė

Eglė Makselytė, VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ vadovė

Raimonda Valutienė, individuali veikla, VĮ „Lietuvos oro uostai“ personalo specialistė

Rūta Jocytė, UAB „Topo Grupė“ personalo vadovė

Jūratė Korkuzienė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanato administratorė

Vartojimo ginčų komisijos Kauno ir Marijampolės apskrityse

Nariai:

Vita Paršaitytė, teisininkė, Gintarė Butkutė, teisininkė „Vilušis ir Astromskis“, advokatų profesinė bendrija

Giedrė Kačinskienė, teisininkė, UAB „EU–RUS Law service"

Edvinas Strimaitis, teisininkas, UAB „Justicija" teisininkas

Kauno rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo valdyba Narys – Vytas Čičelis, Kauno PPA rūmų viceprezidentas, UAB „Dinaka" direktorius.
Jonavos rajono Trišalė taryba

Nariai:

Alfonsas Meškauskas, Kauno PPA rūmų tarybos narys, Kauno PPA rūmų Jonavos filialo tarybos pirmininkas, UAB „Baldai jums“ generalinis direktorius

Edmundas Mulokas (Kauno PPA rūmų Jonavos filialo tarybos narys, UAB „Jonavos paslaugos“ direktorius)

Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija Narė - Danutė Liukinevičienė, Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo direktorės padėjėja
Marijampolės profesinio rengimo centro taryba Narė - Danutė Liukinevičienė, Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo direktorės padėjėja
Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriaus Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos komisija Rasita Grincevičienė, Kauno PPA rūmų narys, UAB „Jundula“ direktorė
Marijampolės teritorinės darbo biržos Marijampolės skyriaus vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos komisija Narys keičiamas.
Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriaus vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos komisija Narys Gintaras Brokevičius, Marijampolės fil. narys, UAB „Gintrėja" direktorius
Kauno teritorinės darbo biržos Prienų skyriaus Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos komisija

Nariai:

Gediminas Olsevičius, Kauno PPA rūmų Prienų atstovybės vadovas, UAB „Wilara" direktorius

Lina Padvaiskienė UAB „Ekofrisa" direktorė

Trišalė komisija prie Marijampolės teritorinės darbo biržos Narys - Kęstutis Svitojus, Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo tarybos pirmininkas, UAB „Mantinga" generalinis direktorius
Kauno miesto savivaldybės Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisija Narė - Vera Mileikienė, Kauno PPA rūmų verslo plėtros skyriaus vadovė
Kauno technikos profesinio mokymo centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinė komisija Narė - Laura Striaušaitė, Kauno PPA rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vyr. specialistė
Kauno informacinių technologijų mokyklos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija Narė - Aušra Misonė, Kauno PPA rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė
Kauno taikomosios dailės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija Narė - Aušra Misonė, Kauno PPA rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė
Marijampolės savivaldybės nuolat veikianti viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus pagal Marijampolės savivaldybės viešųjų darbų programą, atrankos komisija Atstovas keičiamas.
Marijampolės savivaldybės administracijos saugos ir sveikatos komisija Atstovas keičiamas.
Tarptautinis atstovavimo lygmuo
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofond) prie Europos Komisijos Pakaitinė narė – Rūta Didikė, teisininkė, advokatų profesinė bendrija „Magnusson ir partneriai"
Europos darbuotojų judėjimo laisvės patariamasis komitetas prie Europos Komisijos

Narė - Evelina Jasaitė, UAB „SDG" teisės departamento vadovė

Pakaitinė narė - Aušra Kerzienė, UAB „SDG grupė" personalo vadovė

Tvarios plėtros komitetas prie Europos smulkaus, vidutinio verslo ir amatų asociacijos Narys - Andrius Verbyla, Kauno PPA rūmų kancleris
Mokymų (švietimo ir profesinio rengimo) komitetas prie Europos smulkaus, vidutinio verslo ir amatų asociacijos Narė - Aušra Misonė, Kauno PPA rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė
Įmonių politikos komitetas prie Europos smulkaus, vidutinio verslo ir amatų asociacijos Narys - Aivaras Knieža, Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas, EEN projekto vadovas
Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) nelengvatinės prekių kilmės sertifikatų nuolatinė darbo grupė Narys - Andrius Verbyla, Kauno PPA rūmų kancleris