Forumas "Užsieniečių įdarbinimas – migracijos politika ir praktiniai patarimai"

kppar-ktu

FORUMAS

UŽSIENIEČIŲ ĮDARBINIMAS – MIGRACIJOS POLITIKA IR PRAKTINIAI PATARIMAI 

2017 m. gruodžio 7 d.

Aula salė (II aukštas), KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas,

 A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas

PROGRAMA

Viena iš dažniausiai verslo atstovų įvardinamų problemų – tai darbuotojų trūkumas. Forumo metu išsiaiškinsime kaip įdarbinti užsienio piliečius iš trečiųjų šalių: teisinį reglamentavimą, procedūras, integracijos aspektus; aptarsime planuojamus pasikeitimus nuo 2018 metų; įmonių atstovai pasidalins praktiniais pavyzdžiais. Forumo metu išsakysime identifikuotą problematiką ir įvardinsime galimas priemones jai spręsti, po forumo apibendrintą medžiagą pateiksime atsakingoms institucijoms.

09:00 – 09:05

Forumo atidarymo žodis

doc. dr. Ainius Lašas, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas  

09:05 – 09:10

Sveikinimo žodis

Benjaminas Žemaitis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas

09:10 – 09:35

Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką darbo pagrindu ir teisinis reglamentavimas pagal LR įstatymus

(ES direktyvos, sąlygos dėl leidimų išdavimo, užsieniečių darbas pagal darbo sutartis ir komandiravimas ir kt.)

Pranešėja: Rasa Malaiškienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vyriausioji specialistė

 

09:35 – 09:55

Užsieniečių legalizavimas darbo pagrindu

(nacionalinės D vizos, leidimai laikinai gyventi, prašymų pateikimas, jų nagrinėjimo eiga ir naujovės nuo 2018 m.)

Pranešėja: Lucija Voišnis, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Imigracijos skyriaus vedėja

09:55 – 10:15

 

Nacionalinių vizų išdavimo klausimai Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse

(statistika, srautai, procedūros, susijusios su nacionalinės D vizos išdavimu, išdavimo terminai, kiti procedūriniai klausimai, situacijos, kurių reikėtų vengti)

Pranešėjas: Mindaugas Vyskupaitis, Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Šengeno skyriaus antrasis sekretorius

 

10:15 – 10:35

Užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo tvarka

(leidimai dirbti, reikalavimai darbdaviams, studentų ir absolventų įdarbinimas Lietuvoje, kt.)

Pranešėja: Danguolė Galinienė, Kauno teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

10:35 – 11:00  

 

kavos pertrauka

11:00 - 11:15

 

Užsieniečių darbuotojų integracijos iššūkiai Baltijos šalyse

Pranešėjai:

Prof. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Vadybos katedros profesorė

Doc. Dr. Kęstutis Duoba, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslo prodekanas

11:15 – 11:30

Kaip kurti palankesnę aplinką migrantams? Penkios idėjos iš tarpgrupinių santykių psichologijos

(esminiai tarpgrupinio suvokimo dėsningumai: kaip žmonės suvokia savo ir svetimas grupes bei jų atstovus, kaip šie dėsningumai pasireiškia grįžtančių ir naujai atvykstančių migrantų (ne)priėmimo atveju)

Pranešėja: Doc. Dr. Rasa Erentaitė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Viešosios politikos ir administravimo instituto mokslininkė stažuotoja

11:30 – 11:45

Užsieniečių įdarbinimas praktikoje, kylantys sunkumai ir kaip jų išvengti

(sunkumai su kuriais susiduriama įdarbinant užsieniečius, teismų praktika užsieniečių įdarbinimo klausimais, laikinasis įdarbinimas, praktiniai patarimai darbdaviams )

Pranešėjas: Andrius Jurevičius, a dvokato padėjėjas, Viliušis ir Astromskis advokatų profesinė bendrija

11:45 – 12:00

Trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo ypatybės

(pokyčiai darbo rinkoje, darbuotojų paieškoje ir dokumentų ruošimo tvarkose, dviejų metų aspektu; paklausiausios profesijos ir įdarbinimo niuansai, įdarbinimo agentūrų veikla)

 Pranešėjas: Rimgaudas Pauliukaitis, UAB „Nostrum“ AJS

12:00 – 12:30

Įmonių praktika įdarbinant užsieniečius. Praktiniai pavyzdžiai ir problematika

Pranešėjai:
Jaunius Malinauskas, UAB „Hoptransa“ direktoriaus pavaduotojas

Ilona Santockytė, UAB „Omniteksas“ personalo vadybininkė

Odeta Bložienė, „Jurgis ir Drakonas“ šeimos restoranų verslo vadovė

12:30 – 14:00 Diskusija „Užsieniečių įdarbinimas – misija įmanoma?“. Siūlymai ir išvados

Renginys nemokamas, registracija būtina iki gruodžio 5 d. čia , informacija: 868736240, daiva.vysniauskiene@chamber.lt

Forumo organizatoriai: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centras

Pastaba: programa gali būti šiek tiek pakoreguota.

forumui