„Naujos galimybės LT“ – dalyvaukite tarptautinėse parodose ir verslo misijose 2018-2020 metais

Kviečiame dalyvauti parodose ir verslo misijose finansuojamose pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės LT“.

Šios priemonės tikslas – paskatinti MVĮ kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Projekto metu bus remiamas grupinis MVĮ ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir (ar) Lietuvos Respublikoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose. Tinkamos finansuoti išlaidos – dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose išlaidos. Didžiausia galima projekto finansavimo dalis nuo maksimalaus fiksuoto įkainio (žr. Projekto finansavimo sąlygų aprašo 4 priedą) – iki 70 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Bendroje įmonės pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų sudaro paties galutinio naudos gavėjo pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos (prekių arba paslaugų) pardavimas.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė – ne ilgesnė nei 24 mėnesiai.

Jeigu susidomėjote šiuo pasiūlymu ir norėtumėte dalyvauti, kviečiame užpildyti anketą: https://goo.gl/B3GVx6

Daugiau informacijos http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-naujos-galimybes-lt-nr-03

Jei turite klausimų, kreipkitės į rūmų kanclerį Andrių Verbylą, tel. +370 677 64 050, el. paštu andrius.verbyla@chamber.lt

Užpildytų anketų lauksime iki vasario 20 d.