Nariai išskyrė reikšmingiausias veiklas

Nariai išskyrė reikšmingiausias veiklas

Bendruomenės forume „Pasirengę ateičiai“ dalyvavę nariai, be kitų svarstytų klausimų, nemažai diskutavo apie svarbiausias rūmų veiklas. Kaip reikšmingiausios ir geriausiai vykdomos įvardytos šios:

 • Specialistų klubai ir projektinė veikla
 • Renginių organizavimas (seminarai, konferencijos, kontaktų rytas „Penktadienio kava“, kiti)
 • Naujienlaiškiai, informacijos sklaida Facebooke
 • Susisteminta informacija

Forumo dalyvių nuomone, tobulintinos šios reikšmingiausios veiklos:

 • Atstovavimas verslo interesams
 • Rūmų įtakos ir viešųjų ryšių stiprinimas nacionaliniu mastu
 • Narys – nariui programa
 • Tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas
 • Rūmų veiklos viešinimas
 • Informacijos sklaidos individualizavimas
 • Klasterių įvairiems projektams steigimas

Forumo išvados iš esmės patvirtino šių metų sausį rinkos tyrimų kompanijos „Eurotela“ atlikto tyrimo rezultatus. Apklausoje nariai geriausiai įvertino galimybę dalyvauti klubuose, konferencijose ir tradiciniuose neformaliuose rūmų renginiuose, blogiausiai - verslo interesų atstovavimą, galimybę dalyvauti ir gauti naudos iš projektinės veiklos bei dalyvavimą tarptautiniuose verslo kontaktų renginiuose, galimybę naudotis verslo partnerių paieška.

Rūmų narių įžvalgos, išsakytos forumo metu, padės išskirti rūmų veiklos prioritetus ir tobulintinas veiklas 2019 m.