Spec. baneriai kairėje pusėje

Projektinis bendradarbiavimas: kryptis Bulgarija

Projektinis bendradarbiavimas: kryptis Bulgarija

Projekto „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimas“

Nr. LLP-LdV-TOI-2012-LT-0117  partnerių susitikimas su projekto „BEQUAL+“ partneriais,

 Sofija, (Bulgarija)  

Rugsėjo 19-20 d.  Sofijoje vyko  tarptautinio naujovių perkėlimo projekto „BEQUAL+“  partnerių susitikimas ir baigiamoji konferencija, kurią organizavo projekto pareiškėjas  NAVET (Švietimo ir mokslo ministerijos metodologinis padalinys) bei projekto koordinatorius – privati konsultacijų ir mokymų įmonė „IWatch Industry group“.

Susitikimų metu buvo aptartos dviejų projektų „EXPANDVET“ ir „BEQUAL+“ susijusios veiklos – produktų komercializavimo galimybė, tęstinumas per „K3“ programą, bendra projektų sklaida.

„EXPANDVET“ projekto komandai buvo itin naudinga gauti informaciją iš jau pasibaigusio projekto partnerių apie patirtis Bulgarijoje, Italijoje, Turkijoje. Taip pat netikėtai  išryškėjo akivaizdus skirtumas tarpwww.bequal.info   produkto panaudojimo skirtingų šalių politiniame kontekste.  Pietinėse valstybėse švietimo ir mokslo ministerijų įtaka profesinėms mokykloms naudoti įrankį yra didžiulė. Lietuvoje, priešingai, tai yra pačių mokymo institucijų laisvanoriškas apsisprendimas.

Pageidaujantiems gauti informacijos apie galimas projektines partnerystes Bulgarijoje prašome kreiptis į Profesinio rengimo skyrių, Aušrą Giedrienę arba telefonu: (8 37) 20 66 79.

IMG_4318
IMG_4310
IMG_4307
IMG_4306
IMG_4300
IMG_4296

Profesinio mokymo kokybė yra vienas iš Lisabonos strategijoje nustatytų Europos Sąjungos prioritetų. Kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimo įgyvendinimui Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai  kartu su kitais 5 partneriais vykdys projektą „PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMŲ TOBULINIMAS (LYGINAMOSIOS ANALIZĖS ĮRANKIS) LLP-LdV-TOI-2012-LT-0117“. Projekto trukmė – 2012 10 01–2014 09 30.

Šis naujovių perkėlimo projektas yra vienas iš penkių, 2012 m. laimėjusių Švietimo paramos mainų fondo organizuotą Leonardo da Vinci  programos konkursą. Projektas perims ankstesnio (2008–2010 m.) naujovių kūrimo projekto BEQUAL metu sukurtus profesinio rengimo kokybės užtikrinimo įrankius bei praktiškai įgyvendins CQAF elementus (Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo Europos bendroji sąranga) Lietuvoje, Lenkijoje, Austrijoje ir Didžiojoje Britanijoje.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ir viešinti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo teminį portalą (įsivertinimo įrankius, kokybės palyginimą). Šiuo projektu yra tiesiogiai siekiama EQAVET ir CQAF viešinimo ir plataus įgyvendinimo. Praktinis kokybės užtikrinimo tinklo išbandymas ir tolesnis funkcionavimas numatytas panaudojant teminio kokybės užtikrinimo portalo duomenų bazę.

Projekto uždaviniai:

 • Perkelti, adaptuoti ir išbandyti elektroninį kokybės palyginimo įrankį Lietuvoje, Lenkijoje, Austrijoje ir Didžioje Britanijoje.
 • Sukurti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo teminį portalą lietuvių ir lenkų kalbomis. Patobulinti jau egzistuojančias versijas anglų ir vokiečių kalbomis, jas praturtinant nacionaline informacija apie Didžiosios Britanijos ir Austrijos profesinio mokymo kokybę.
 • Praturtinti teminį portalą įvairiapusiu profesinio mokymo kokybės užtikrinimo turiniu: dokumentais, nuorodomis, straipsniais, video medžiaga.
 • Aktyviai viešinti ir reklamuoti projekto metu sukurtus rezultatus pasitelkiant partnerysčių tinklus vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu.

Projektą įgyvendins šeši partneriai iš 5 Europos Sąjungos šalių. Konsorciumo sudėtis suformuota taip, kad būtų maksimaliai pajėgi įgyvendinti gerąją Europos patirtį profesinio mokymo kokybės užtikrinimo srityje.

Laukiami projekto rezultatai:

 • Elektroninis kokybės palyginimo įrankis, skirtas „matuoti“ profesinio mokymo institucijų kokybės procesus. Jo pagalba identifikavus stipriąsias puses, bus numatomi ir įgyvendinami  tobulinimo procesai. Pagrindinis „matavimo“ įrankis – įvairiapusis klausimynas, kurį pildo profesinio rengimo institucijos.
 • Sukurtas kokybės „dalijimosi“  tinklas ir gerosios praktikos centras sudarys sąlygas veikti Bendrijos praktikai (CoP) užtikrinant profesinio mokymo kokybę. Profesinio rengimo  tinklų plėtra (interneto dienoraščiai teminiame portale,  „Facebook“ ir „Twitter“ profiliai).
 • Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo teminis portalaswww.bequal.info . Portalo funkcijos: elektroninis kokybės palyginimo įrankis, gerosios praktikos centras, statistika, dienoraščiai, naujienos, aktualijos, nuorodos, biblioteka, šaltiniai ir straipsniai, viešosios nuomonės skiltis, prisijungimo modulis, informacija apie projektą.

Projekto metu sukurti  profesinio rengimo kokybės užtikrinimo įrankiai bei praktinis CQAF įgyvendinimas turės didelės įtakos bei praktinės vertės Europos profesinio mokymo institucijoms. Projekto viešinimas ir  kryptingas naudojimas  suplanuotas nuo pirmųjų projekto dienų bei jam pasibaigus. Projekto rezultatų plėtra priklausys  nuo profesinio rengimo institucijų įsitraukimo lygio ir  politinio palaikymo.

Projekto partnerystė:

 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (projekto koordinatorius), Lietuva;
 • Mokymų ir konsultavimo įmonė IDEC AE, Graikija;
 • Norton Radstock koledžas, Didžioji Britanija;
 • Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, VšĮ, Lietuva;
 • Lodzės universitetas, Vadybos fakultetas, Lenkija;
 • BEST Tęstinio profesinio mokymo institutas, Austrija.

 
---

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pradėjo koordinuoti svarbų tarptautinį projektą EXPANDVET,  kuris perims ir praktiškai įgyvendins Europoje  sukurtus profesinio rengimo kokybės užtikrinimo įrankius ir praktiškai įgyvendins CQAF  (Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo Europos bendroji sąranga) elementus.

Jau treti metai povidurinio švietimo sektoriuje vyksta svarbios permainos  – specialistai pastebi, jog atsiranda balansas tarp besirenkančių profesinį, koleginį ar universitetinį išsilavinimą. Visuomenėje išaugęs profesinio mokymo autoritetas, vis daugiau jaunų žmonių gavę brandos atestatą renkasi darbo rinkai reikalingas amatų profesijas. Tuo pačiu stiprėjant konkurencijai tarp profesinio rengimo įstaigų, vis aktualesnis tampa ir profesinio mokymo kokybės vertinimas. Kurios mokyklos geriausiai parengia kvalifikuotus specialistus? Kur labiau verta stoti, jei specialybės panašios? Šie klausimai rūpi tiek darbdaviui, tiek stojančiajam, savaime suprantama – ir pačioms mokykloms.

Europoje jau yra sukurti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo įrankiai. 2008-2010 m. ES šalyse buvo įgyvendinamas projektas BEQUAL . Jo metu sukurta galimybė įsivertinti ir kartu palyginti profesinio rengimo mokyklos kokybę tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygiu.

Šiemet šios, profesinio mokymo kokybę leidžiančios įvertinti bei tobulinti naujovės per projektą „EXPANDVET“,  atkeliavo į Lietuvą. Pasak projekto vadovės, Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo skyriaus vyriausiosios specialistės Aušros Giedrienės, naudinga iniciatyva iš Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Rumunijos, Italijos, Ispanijos, Bulgarijos ir Turkijos  plinta į Lietuvą, Lenkiją, Austriją ir Didžiąją Britaniją.

Lapkričio mėnesį Graikijoje, mokymų ir konsultavimo įmonėje IDEC AE   pirmąkart susitiko projekto partneriai iš Lietuvos, Lenkijos, Austrijos ir Didžiosios Britanijos, kurie ketina savo šalyse perkelti, adaptuoti ir išbandyti elektroninį kokybės palyginimo įrankį.

Be koordinatoriaus – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir  minėtosios graikų mokymų ir konsultavimo įmonės, įgyvendinusios pirminįBEQUAL  projektą, tai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Norton Radstock koledžas (Didžioji Britanija), Lodzės universiteto Vadybos fakultetas (Lenkija) ir BEST  tęstinio profesinio mokymo institutas (Austrija).

Projekto metu kiekvienoje valstybėje bus sukurta speciali interneto svetainė, o joje patalpintas elektroninis kokybės palyginimo įrankis, skirtas „matuoti“ profesinio mokymo institucijų kokybės procesus. Jo pagalba identifikavus stipriąsias ir silpnąsias puses, bus galima numatyti ir įgyvendinti  tobulinimo procesus kiekvienoje mokykloje, taip pat „pamatuoti“ savo įstaigą nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. Pagrindinis „matavimo“ įrankis – įvairiapusis klausimynas, kurį pildys profesinio rengimo institucijos.

Svetainėje taip pat veiks gerosios praktikos virtualusis centras, bus skelbiama statistika, naujienos, aktualijos, viešosios nuomonės skiltis, dienoraščiai ir kt.

Expandvet3

Reklama dešinėje 5 pozicija

 

 

Pakako, kad vienas vyras įsimylėtų moterį, ir pasaulis tapo toks, koks yra. 

Volteras

Renginių kalendorius

‹‹ 2018, Liepa ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Kodėl sodiname gėles, o ne bulves? Tai atsakymas į skeptiko klausimą, ką man duos rūmai.
 

Kodėl sodiname gėles, o ne bulves? Tai atsakymas į skeptiko klausimą, ką man duos rūmai.

Benjaminas Žemaitis, Rūmų prezidentas

Rūmų žinios, 2018-06-29, Nr. 627

nr 627.pdf 1,22 MB ;