Projektai

Nuo 1998 metų Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Jų dėka prasiplėtė rūmų tarptautinis bendradarbiavimas, atsirado naujų partnerių, o taip pat ir naujų projektinių idėjų. Projektuose dalyvauja ir nemaža dalis Kauno PPA rūmų narių – tiek verslo įmonių, tiek mokymo institucijų atstovų.

Būsena


Naujovių perkėlimo projektas „Novatoriški pameistrystės plėtros sprendimai -„UPPRETAIL“

UPRETAIL projekto tikslas – perkelti ir pritaikyti projekto Devapprent (DE/10/LLP-LdV/TOI/147320, vykdyto Kauno PPAR 2010-2012 metais) metodologiją ir rezultatus siekiant išanalizuoti skirtingų socioekonominių ir profesinio rengimo modelius turinčių šalių (Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Nyderlandų ir Prancūzijos) patirtis plėtojant novatorišką pameistrystės mokymo metodą mažmeninės prekybos profesinio mokymo srityje pietų Europos valstybėse. 

Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektas. Tarptautinės verslo komunikacijos stiprinimas – EPIC 2013-1-PL1-LEO05-37888

Išbandyti naują komunikacijos audito schemą (Lenkijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir Italijoje), nustatyti ir pašalinti kalbinius ir kultūrinius barjerus, trikdančius tarptautinę prekybą, ir tokiu būdu didinti įmonių konkurencingumą.

Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektas Chemical Movetech ”Profesinio mokymo galimybių optimizavimas taikant inovatyvias technologijas” - 2013-1-TR1-LEO05-47543

Parengti profesinio mokymo kursus, skirtus mokyti chemijos pramonės darbuotojus darbo vietoje, apie pažangius gamybos ir perdirbimo metodus bei technologijas. Siekiant palengvinti prieigą tęstiniam profesiniam mokymui projekte, bus taikomi atvirojo ir nuotolinio mokymosi ir mokymo metodai.

Verslo asistentas - verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas

Projekto tikslas - teikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą.

Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose

Projekto veiklos:

1. Informaciniai renginiai, skatinantys visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą, naujų SVV subjektų steigimąsi ir plėtrą, verslo partnerystės tinklų susidarymą, franšizę. Iš viso numatyti 57 informaciniai renginiai.

2. Teikti aukštos kokybės konsultacines paslaugas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bei asmenims, planuojantiems pradėti verslą, siekiant pažangių veiklos rezultatų, užtikrinant efektyvius įmonės verslo valdymo procesus. Iš viso numatytos 1492 konsultacijos.

Verslo asistentas - verslumo ir inovacijų paramos paslaugų plėtra - VIPPP

Projekto tikslas - teikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą ar išsaugoti darbo vietas.

Projekto uždavinys - organizuoti informacinius, verslo kūrimą skatinančius renginius ir suteikti aukštos kokybės konsultacinių paslaugų. Projektu siekiama, kad besidomintys verslu gautų visapusišką paramą jam pradėti ir sėkmingai tęsti. 

Erasmus for young entrepreneurs

Programa padeda būsimiems Europos verslininkams įgyti įgūdžių, reikalingų siekiant įsteigti ir(arba) sėkmingai valdyti mažą įmonę Europoje. Nauji verslininkai įgyja gebėjimų bei keičiasi žiniomis ir verslo idėjomis su patyrusiu verslininku, pas kurį vieši ir su kuriuo bendradarbiauja nuo vieno iki šešių mėnesių. Viešnagė iš dalies finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

Sumani praktika- verslumo įgūdžių gerinimas aukštajame moksle, 2015-1-LT01-KA203-013477

Studentų praktinių gebėjimų gerinimas, verslumo ugdymas, aukštojo mokslo kokybės tobulinimas, švietimo ir verslo sektorių bendradarbiavimo skatinimas

Pastatų renovatorius, 2015-1-LT01-KA102-013056

Projekto tikslai:

  • susipažinti tiek Lietuvoje tiek priimančiose šalyse su pastatų renovacijos pavyzdžiais;
  • ugdyti praktikos darbų atlikimo dalykinius ir technologijų įgūdžius;
  • pagerinti ryšius su socialiniais partneriais (verslo įmonėmis, amatų rūmais), o mokiniams atlikti praktikas su verslo įmonių atstovais;
  • ugdyti projekto dalyvių kūrybiškumą, norą dirbti komandoje, atsakomybės jausmą;
  • skatinti  darbų kvalifikuotą ir kokybišką atlikimą; optimalaus medžiagų ir žaliavų gamybinių pajėgumų naudojimą; medžiagų ir konstrukcijų kokybės tikrinimą;
  • didinti profesinio mokymo patrauklumą;

Kreditų perkėlimo ir kokybės užtikrinimo sistemų pritaikomumas Europos profesiniame mokyme, Nr. 2015-1-LT01-KA102-013284

Projekto tikslas :

Padėti profesinio mokymo dalyviams įgyvendinti mobilumo strategijas pagal ECVET principus, tikslingai taikyti ECVET ir EQAVET mokymo tikslams tampriai tarpusavyje bendradarbiaujant institucijoms, atsakingoms už kvalifikuoto darbininko parengimą – mokymo institucijoms, darbdaviams, amatų rūmams, kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui.

Reklama dešinėje 5 pozicija

 

 

Teisindamiesi neretai įtikinėjame save, kad nepajėgiame pasiekti tikslo; iš tikrųjų esame ne bejėgiai, o bevaliai.

Fransua de Larošfuko

Renginių kalendorius

‹‹ 2018, Kovas ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
     
3
4
6
10
11
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
 

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Benjaminas Žemaitis
 

Rūmų stiprybė, autoritetas ir įtaka visuomenėje priklauso nuo pačių narių, jų skaičiaus ir solidarumo.

Benjaminas Žemaitis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas

Rūmų žinios, 2018-02-28, Nr. 623

nr 623.pdf 1,15 MB ;