Pradžia / Paslaugos / GS1 brūkšniniai kodai Versija spausdinimui

GS1 brūkšniniai kodai

gs1-logo

Tarptautinė GS1 organizacija, įsteigta dar 1973 metais, JAV ir Kanadoje, jau daugiau nei 30 metų kuria ir skatina įvairiausių standartų tiekimo grandinei, verslui, sveikatos apsaugai ir kt. sektoriams diegimą bei įgyvendinimą pasauliniu mastu.

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai (toliau Rūmai) įgyvendindami jiems 1995 m. LR Rūmų įstatymu priskirtą prekių numeravimo ir kodavimo brūkšniniais kodais funkciją, ją delegavo Lietuvos Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmų asociacijai (toliau Asociacija), kuri daugiau nei 15 m. Lietuvoje atstovavo tarptautinę GS1 organizaciją.

Vykdant tarptautinės GS1 AISBL organizacijos reikalavimus visi Prekybos pramonės ir amatų rūmai (toliau – „Rūmai“), Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) ir Lietuvoje veikiančios prekybos bei gamybos įmonės 2011 m. birželio 29 d. įsteigė asociaciją “GS1 Lithuania”, kurios pagrindiniai tikslai yra vienyti GS1 sistemos naudotojus Lietuvoje, atstovauti tarptautinę GS1 organizaciją (GS1 AISBL) Lietuvoje ir vykdyti funkcijas, susijusias su prekių numeravimu ir kodavimus pagal tarptautinės GS1 sistemos reikalavimus.

Naujai įsteigtai asociacijai „GS1 Lithuania“ Rūmai delegavo funkcijas, susijusias su prekių numeravimu ir kodavimu pagal GS1 sistemos reikalavimus, numatytas LR prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo 5 str. 1 d. 9 p. LPPARA perleido narystės teises tarptautinėje GS1 AISBL organizacijoje.

Visi asociacijos „GS1 Lithuania“ steigimo veiksmai buvo suderinti su tarptautine GS1 AISBL organizacija, kuri iš karto po teisinės asociacijos „GS1 Lithuania“ registracijos patvirtino narystės teisių perdavimą, suteikė teises Asociacijai „GS1 Lithuania“ teikti paslaugas, paženklintas GS1 prekių ženklu, administruoti GS1 sistemą Lietuvoje bei išduoti prekių ir paslaugų kodus su Lietuvos Respublikai priskirtu prefiksu 477.

Atsižvelgiant į tai, kad Rūmus ir regioninius GS1 sistemos vartotojus sieja ilgalaikis bendradarbiavimas, Rūmai yra arčiau regionuose esančių GS1 sistemos vartotojų, todėl gali greitai reaguoti ir atsakyti į GS1 sistemos vartotojams iškylančias problemas, konsultuoti aktualiais klausimais, Regioniniai Prekybos, pramonės ir amatų rūmai sutarčių su Asociacija „GS1 Lithuania“ pagrindu ir toliau teiks paslaugas susijusias su prekių numeravimu ir kodavimu pagal tarptautinės GS1 sistemos reikalavimus Lietuvoje, konsultuos GS1 sistemos naudotojus sutarčių sudarymo, dokumentų pildymo, mokesčių mokėjimo bei kitais GS1 sistemos naudojimo klausimais, taip pat priims iš fizinių ir juridinių asmenų prašymus tapti GS1 sistemos naudotojais Lietuvoje, prašymus dėl prekių registravimo GS1 sistemoje bei išduos GS1 sistemos naudotojams Asociacijos „GS1 Lithuania“ paruoštus prekių registracijos pažymėjimus.

Visais jums kylančiais klausimais ir toliau kreipkitės arba į regioninius Prekybos, pramonės ir amatų rūmus arba tiesiogiai į Asociaciją „GS1 Lithuania“ tel.: (85) 2614532, faksu (8 5) 2621403 arba elektroniniu paštu gs1@gs1lt.org  .

Kas tai brūkšniniai kodai?

Brūkšninių kodų (BK) technologija – tai nustatytų matmenų šviesių ir tamsių brūkšnių (segmetų), išdėstytų pagal tam tikras taisykles raštas, skirtas duomenų pavaizdavimui forma, tinkama automatizuotam skaitymui.

GS1 prekių numeravimo sistema skirta automatizuoti atsiskaitymą ir apskaitą mažmeninėje prekyboje. Jos dėka pagerėjo pirkėjų aptarnavimas, pagreitėjo atsiskaitymas, sumažėjo klaidų, palengvėjo kasininko darbas. Lengvesnis ir prekybos proceso valdymas, nes bet kuriuo metu iš parduotuvės kompiuterinės sistemos galima gauti visą informaciją apie kiekvieno pavadinimo prekę. Paprastesnės prekių ekspedijavimo ir pajamavimo procedūros. Tuos pačius numerius galima naudoti ir gamybos valdymo sistemoje, sudarant sandėrius, vykdant įvairias logistines operacijas.

Nežiūrint į labai plačias brūkšninių kodų taikymo galimybes, galima drąsiai tvirtinti, kad labiausiai paplitęs yra jų panaudojimas identifikuojant prekes jų gamybos, transportavimo ir prekybos procesuose. Šiandien kodų pasirinkimas yra gana didelis ir nuolat didėja. Dažniausiai prekių numeravimui yra naudojami trylikos skaitmenų GS1-13 numeris ir sumažintas aštuonių skaitmenų GS1-8 numeris, skirtas ženklinti labai mažoms prekėms.

Be šių numerių dar yra galimos įvairios jų modifikacijos. Labiausiai paplitusios iš jų – tai kintamos išeigos (svorio) prekių numeriai; numeriai, skirti ženklinti spaudos leidinius, nuolaidų korteles, prekių siuntas, įmonių rekvizitus duomenų bazėse ir kt.

Išvardinti numeriai ant prekių yra pavaizduojami skaitmeninėje ir BK formoje, kur kiekvienam skaitmeniui skiriami įvairaus pločio 2 brūkšniai ir 2 tarpai. Brūkšninio kodavimo principus bei įvairius kitus techninius reikalavimus ant prekių užnešamiems simboliams nusako atitinkami tarptautiniai standartai ir jų pagrindu leidžiami nacionaliniai standartai. Tokiu būdu yra užtikrinama, kad bet kurioje šalyje paženklintos prekės numeris yra lengvai nuskaitomas visose pasaulio parduotuvėse. Tai yra pasiekiama dar ir todėl, kad įvairiose šalyse, įvairių firmų gaminama BK spausdinimo ir nuskaitymo aparatūra atitinka (tiksliau sakant turi atitikti, o tai būtina įsitikinti prieš ją įsigyjant) šiems standartams.

Visi reikalavimai prekių numerių simboliams, kurie yra keliami Lietuvoje, yra smulkiai išdėstyti Lietuvos standarte, LST EN 797 + AC: 1998 “Brūkšniniai kodai. Techniniai simbolikų reikalavimai. “EAN/UPC”, paruoštame atitinkamo Europos standarto pagrindu. Todėl akivaizdu, kad prieš įsigyjant BK spausdinimo aparatūrą reikia įsitikinti, kad ji užtikrina spausdinamų simbolių kokybę, atitinkančią šį standartą, o nuskaitančios aparatūros atpažįstamų kodų sąraše yra kodai EAN/UPC, ITF-14, EAN-128, naudojami įvairiuose prekybos automatizavimo procesuose.

Kaip tapti Asociacijos „GS1 Lithuania“ nariu

Norėdami prisijungti prie GS1 sistemos Lietuvoje, registruoti prekes GS1 sistemoje,  parsisiųskite ir užpildykite žemiau pateikiamus dokumentų blankus. Užpildytus, pasirašytus ir antspauduotus dokumentus siųskite į regioninius rūmus arba tiesiai į Asociaciją „GS1 Lithuania“ .

Jūs pildote: sutartį  dėl naudojimosi GS1 sistema ir stojimo prašymą . Taip pat pildote sutarties priedus: Nr.1 GS1 sistemos naudotojų Lietuvoje mokesčiaiNr.4 Naudojimosi elektronine sistema taisyklės  ir prašymą dėl naudojimosi elektronine GS1 prekių kodų registracijos sistema

Prisijungimo prašyme pateikite informaciją apie įmonę: įmonės kodą, tikslų adresą korespondencijai (kartu su pašto indeksu), telefono bei fakso numerius, el. pašto adresą (jei yra). Skiltyje „Pagrindinė įmonės veikla“ prašome parašyti kodą pagal ekonominės veiklos klasifikatorių (EVRK), kuris nurodytas Jūsų įmonės registracijos dokumentuose.

Svarbu nurodyti įmonės atsiskaitomąją sąskaitą bei banko kodą, o taip pat praėjusių metų įmonės apyvartą ir pagal ją nustatytą prisijungimo prie tarptautinės GS1 sistemos mokestį.

Prekių GS1 kodų registravimas vykdomas dviem būdais: pildant prekių registravimo pareiškimą  ir persiunčiant jį atsakingam darbuotojui Kauno PPA rūmuose / Asociacijoje GS1 Lithuania arba naudojantis elektronine  prekių kodų registravimo sistema

Prekių registravimo pareiškime būtina nurodyti įmonės kodą bei adresą korespondencijai, o žemiau pateiktoje lentelėje pirmoje skiltyje būtina išvardinti norimas šiuo metu numeruoti prekes: pavadinimą, svorį arba vienetų skaičių, įpakavimą, kitas išskirtines charakteristikas. Antrojoje skiltyje nurodomas normatyvinio dokumento (TS, ĮST, LST, ISSN, ISBN ir pan.) numeris. Trečiojoje skiltyje nurodomas prekės kodas pagal harmonizuotą sistemą HS (muitinės kodai, 4 skaičiai). Ketvirtojoje - kada ši prekė pateks į prekybos tinklą (metai ir ketvirtis).

GS1 naudotojui prekių numerių registraciją atliekant savarankiškai per elektroninę prieigą, mokestis už prekių numerių registravimą nėra skaičiuojamas; jei reikalingas atspausdintas registracijos pažymėjimas su registruotais prekių numeriais – už spausdinimą ir siuntimą būtų skaičiuojamas 5,79 Eur+PVM/20,00 Lt+PVM mokestis (kai pažymėjimas neviršija 3 vnt. A4 formato lapų ); kai pažymėjimo apimtis didesnė nei 3 vnt. A4 formato lapų, už jo spausdinimą bei siuntimą paštu būtų taikomas dvigubas mokestis.

Prekių registravimo pareiškime būtina nurodyti įmonės kodą bei adresą korespondencijai, o žemiau pateiktoje lentelėje pirmoje skiltyje būtina išvardinti norimas šiuo metu numeruoti prekes: pavadinimą, svorį arba vienetų skaičių, įpakavimą, kitas išskirtines charakteristikas. Antrojoje skiltyje nurodomas normatyvinio dokumento (TS, ĮST, LST, ISSN, ISBN ir pan.) numeris. Trečiojoje skiltyje nurodomas prekės kodas pagal harmonizuotą sistemą HS (muitinės kodai, 4 skaičiai). Ketvirtojoje - kada ši prekė pateks į prekybos tinklą (metai ir ketvirtis).

Užpildytus pareiškimus prašome atsiųsti į Kauno PPAR faksu: (37) 208330 arba e-paštu: irma.taparauskiene@chamber.lt  arba tiesiai  į Asociaciją „GS1 Lithuania“ faksu (5) 2621403 arba el. paštu gs1@gs1lt.org  .

Svarbu!

Prisijungimo prašymo originalą  ir sutarties 2 egzempliorius išsiųsti paštu, adresu: Vašingtono a. 1, LT-01108 Vilnius.

Gavus Jūsų Prisijungimo prašymą , Asociacija „GS1 Lithuania“ išrašys bei faksu išsiųs išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir lauks mokėjimo pavedimo už prisijungimo prie tarptautinės GS1 sistemos mokestį. Gavus pavedimo kopiją, Jums bus suteiktas GS1 gamintojo numeris ir išduodami GS1 prekių numeriai.

GS1 prekių numerius gausite faksu.  Originalius dokumentus: naudotojo atestatą ir GS1 prekių numerius, bei sąskaitas-faktūras už stojimą į Asociaciją „GS1 Lithuania“ ir už išduotus GS1 prekių numerius  gausite  paštu.

Maloniai prašome dokumentus pildyti aiškiai (spausdintinėmis raidėmis), kad tekstas būtų įskaitomas ir būtų išvengta klaidų bei nesusipratimų.

Pastaba: ant sutarties ir prisijungimo prašymo būtinai turi būti įmonės vadovo parašas bei įmonės antspaudas. Esant neaiškumams prašome skambinti tel. (37) 229212, (5) 2614532.

GS1 sistemos naudotojų Lietuvoje mokesčiai

1. Prijungimo prie tarptautinės GS1 sistemos  mokestis               
Tikrajam naudotojui  110 eur + PVM įmonėms, kurių metinė apyvarta iki 30 000 eur
  220 eur + PVM kurių apyvarta  nuo 30 000 iki 300 000 eur
  330 eur + PVM kurių apyvarta  nuo 300 000 iki 1 000 000 eur
  450 eur + PVM kurių apyvarta nuo 1 000 000 iki 3 000 000 eur
  560 eur + PVM kurių apyvarta  nuo 3 000 000 iki 5 000 000 eur
  680 eur + PVM kurių apyvarta  nuo 5 000 000 iki 10 000 000 eur 
  800 eur + PVM kurių apyvarta nuo 10 000 000  iki 15 000 000 eur
  920 eur + PVM kurių apyvarta nuo 15 000 000 iki 25 000 000 eur
  1040 eur + PVM kurių apyvarta virš 25 000 000 eur
   
Asocijuotajam naudotojui * 100 eur + PVM
2. Metinis GS1 sistemos palaikymo  mokestis
Tikrajam naudotojui  55 eur + PVM įmonėms, kurių metinė apyvarta iki 30 000 eur
  110 eur + PVM kurių apyvarta nuo 30 000 iki 300 000 eur
  165 eur + PVM kurių apyvarta nuo 300 000 iki 1 000 000 eur
  225 eur + PVM kurių apyvarta nuo 1 000 000 iki 3 000 000 eur
  280 eur + PVM kurių apyvarta nuo 3 000 000 iki 5 000 000 eur
  340 eur + PVM kurių apyvarta nuo 5 000 000 iki 10 000 000 eur
  400 eur + PVM kurių apyvarta nuo 10 000 000 iki 15 000 000 eur
  460 eur + PVM kurių apyvarta nuo 15 000 000 iki 25 000 000 eur
  520 eur + PVM kurių apyvarta virš 25 000 000 eur
   
Asocijuotajam naudotojui * 65 eur + PVM

3. MOKESČIAI UŽ PREKIŲ NUMERIŲ REGISTRAVIMĄ

3.1. Mokestis už prekių numerių, suteikiamų kiekvienam numeruojamų prekių nomenklatūriniam vienetui, registraciją**:

  • už pirmuosius 30 numerių po 10 eur + PVM
  • už numerius nuo 31 iki 100 po 6.5 eur +PVM
  • už numerius nuo 101 numerio po 3.5 eur +PVM

4. KITI MOKESČIAI

 4.1. Per mėnesį atliekant daugiau nei 10 prekių aprašų keitimų (paliekant ankstesnį kodą) už kiekvieną sekantį keitimą imamas 3.5 EUR +PVM mokestis.

 4.2. GS1 naudotojui prekių numerių registraciją atliekant savarankiškai per elektroninę prieigą, už  registracijos pažymėjimo su prekių numeriais spausdinimą ir siuntimą paštu imamas 7 EUR +PVM  mokestis (kai pažymėjimas neviršija 3 vnt. A4 formato lapų ). Kai pažymėjimo apimtis didesnė nei 3 vnt. A4 formato lapų, už jo spausdinimą bei siuntimą paštu taikomas dvigubas mokestis. Mokesčiai už pažymėjimo siuntimą bei spausdinimą netaikomi, kai prekių kodai registruojami  ne elektroniniu būdu, o siunčiant paraiškas asociacijai.

** Nauja kaina, pasiekus sekantį kainų lygį, pradedama taikyti sekančiame pažymėjime registruotoms prekėms.

Pastaba: Visiems GS1 sistemos mokesčiams taikomas 21% PVM mokestis

Mokesčių mokėjimo tvarka

Prijungimo prie tarptautinės GS1 sistemos, metinis GS1 sistemos palaikymo ir  prekių numerio registracijos mokesčiai mokami Asociacijai „GS1 Lithuania“.

Laiku nesumokėję mokesčių arba pažeidę mokesčių mokėjimo tvarką bei prekių numerių naudojimo taisykles naudotojai, Valdybos sprendimu, yra pašalinami iš Asociacijos „GS1 Lithuania“  ir netenka teisės naudotis numeriais. Apie tai yra informuojami Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, ministerija, kurios reguliavimo sferoje yra įmonė, Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba, muitinė ir kitos instancijos, be to neatliekami jų užsakymai, neteikiamos jokios paslaugos. Norėdamos vėl žymėti savo produkciją brūkšniniais kodais įmonės turi iš naujo stoti į Asociaciją „GS1 Lithuania“, sumokėdamos pilną prisijungimo mokestį ir padengdamos visus įsiskolinimus.

Šių taisyklių pripažinimą ir įsipareigojimą mokėti mokesčius įmonės patvirtina pareiškime stojant į Asociaciją „GS1 Lithuania“ .

Reklama dešinėje 5 pozicija

 

 

Yra blogesnių nusikaltimų negu knygų degimas. Vienas iš jų neskaityti jų.

Rėjus Bredberis

Renginių kalendorius

‹‹ 2017, Rugsėjis ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
       
1
2
3
4
5
6
9
10
11
16
17
24
25
30
 

Artimiausi renginiai

Rūmų klubas

Verslo kontaktų renginys „Subcontractor Connect“

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Saulius Mikalauskas
 

Su sūnumi Tomu rūmų 20-mečio proga sodinome ąžuolus, su šeima kartu – ir rūmų vasaros šventėje.

Saulius Mikalauskas, UAB “Statybų ekonominiai skaičiavimai” direktorius

Rūmų žinios, 2017-06-26, Nr. 617

nr617.pdf 1,41 MB ;